Tin hay - Xem ngay

Súng ngon - Bắn bon

 • Kiến Ngự Lôi

  HP:125 Thể chất:15
  Công:25 Phạm vi:85
  Phòng thủ:20 Tấn công:100
 • Thiếu nữ ma pháp

  HP:240 Thể chất:30
  Công:50 Phạm vi:85
  Phòng thủ:40 Tấn công:100
 • Găng vô cực

  HP:240 Thể chất:30
  Công:50 Phạm vi:70
  Phòng thủ:40 Tấn công:120
 • Micro thần tượng

  HP:480 Thể chất:60
  Công:100 Phạm vi:100
  Phòng thủ:80 Tấn công:120
 • Kiếm Ánh Sáng

  HP:420 Thể chất:50
  Công:300 Phạm vi:75
  Phòng thủ:75 Tấn công:80
 • Vịt vàng

  HP:120 Thể chất:15
  Công:25 Phạm vi:100
  Phòng thủ:20 Tấn công:80
 • Đường Y Pháo Đạn

  HP:120 Thể chất:15
  Công:25 Phạm vi:85
  Phòng thủ:20 Tấn công:100
 • Cybercoil

  HP:120 Thể chất:15
  Công:25 Phạm vi:100
  Phòng thủ:20 Tấn công:80
 • Thợ săn rừng

  HP:120 Thể chất:15
  Công:25 Phạm vi:85
  Phòng thủ:20 Tấn công:100
 • Sao băng

  HP:120 Thể chất:15
  Công:25 Phạm vi:100
  Phòng thủ:20 Tấn công:80
 • Hơi dung nham

  HP:120 Thể chất:15
  Công:25 Phạm vi:70
  Phòng thủ:20 Tấn công:120
 • Nữ thần tường vi

  HP:120 Thể chất:15
  Công:25 Phạm vi:100
  Phòng thủ:20 Tấn công:80
 • Coca đun sôi

  HP:240 Thể chất:30
  Công:50 Phạm vi:100
  Phòng thủ:40 Tấn công:80
 • Tia laser

  HP:240 Thể chất:30
  Công:50 Phạm vi:85
  Phòng thủ:40 Tấn công:100
 • Quả cầu tuyết

  HP:240 Thể chất:30
  Công:50 Phạm vi:70
  Phòng thủ:40 Tấn công:120

Pet xinh - Chiến đỉnh

Thư Viện